Mātei

Tavas maigās rokas
Silti glāstot mierina,
Tavi gudrie vārdi
Uz cēliem darbiem vedina.
Maigais acu skatiens –
Noklusēto, māt, pamani,
Un plaukstas manas tverot
Uz atklātību mudini.
Man dārgs ir tavs padoms
Citādi redzēt sāku,
Dzīves pavērsieniem skaudriem
Stājos ar mīlas spēku.