No mātes klēpja

Kā pumpuri ābeles zaros
Steidz baltus ziedus riest,
No mātes klēpja pasaulē baltā
Mazs bērniņš nāk mīlēt un ciest.

Viņš nāk tik lēni, tik maigi
Kā zemei zālīte dīgst.
Kā putniņš pieklauvē klēpim:
– Māmiņ, – tuk, tuk,– vai drīkst?

Vai aizliegt var ābelei ziedēt?
Vai zālei asnus dzīt?
Mazs bērniņš nāk pasaulē baltā
Saulīti ieraudzīt.

Gundega Salna