Baltie jēri

Kling, ling, ling; kling, ling, ling!
To jau nakti nosapņoju:
Re, kur tēva ābeļdārzs
Piesagulis baltu jēru,
Baltu jēru vilnainīšu,
Zīda samta sprogainīšu,
Ik sprodziņas galiņā
Pa dimanta zvārguliņam.

Kling, ling, ling; kling, ling, ling!
To jau nakti nosapņoju:
Ziemeļmeita sārtvaidzīte,
Tā tos jērus sadzinusi.
Ziemeļmeita sārtvaidzīte,
Zilā zvaigžņu sagšiņā,
Tā tos jērus sadzinusi
Zeltskarainu pātadziņu.

Kling, ling, ling; kling, ling, ling!
Sarkansārti rīti deg,
Mežā ceļas saules kalns,
Tek sidraba avotiņi!
Vizēdami, mirdzēdami
Tek sidraba avotiņi,
Nodreb jēriem baltas galvas,
Skan dimanta zvārguliņi!