Gaisma

Es būšu gaisma,
Kas izgaismos ceļus.
Es būšu gaisma,
Kas izskaudīs vientulību ēnas.
Es būšu gaisma,
Kas iedrošinās spožāk virmot.
Esmu gatavs spīdēt
ilgus gadus biezā tumsā
Neredzēdams citas gaismas.
Esmu gatavs spīdēt
Ilgus gadus neredzot savu,
Bet visas citas gaismas.
Esmu gatavs spīdēt
Ilgus gadus… Visus gadus.

Kaspars Krauklis

Mamma, tētis, slimnīcā

Mamma bērnu slimnīcā
strādāja par mammu:

– Lūdzu, bērniņ, padzeries,
paēd ņammu-ņammu,
iedzer zāles, nečīksti!
Mamma dos tev buču, –
un nekas vairs nesāpēs!

Tagad mierīgs čuču.

Rīt pie manis Tētis nāks,
strādās viņš par tēti,
visi Baiļu Bubuļi
tad būs uzvarēti.
Tētis viņus uzzīmēs,
sauks par Resniem Spokiem,
kļūšu mazliet veselāks
es ar Tēta jokiem.

Inese Zandere

Pievienoja: Ance Priekule

Šķir celiņu, saules meit!

Šķir celiņu, saules meit,
Ravē pļavu ērkulīti!
Pelašķīti, magonīti,
Sarkano āboliņu.
Lai dej stalti zemes dēli
Vasar’s ceļa maliņā!

Šķir celiņu, saules meit,
Vij pīpenes vainagā!
Iepin tēva ozoliņu,
Ievij zelta madariņu!
Lai dej līksmi zemes meitas
Vasar’s ceļa maliņā!


Gundega Salna

Nāc, iepīsim vasaras savas!

Nāc, iepīsim vasaras savas
Jāņu vainagā biezā!
No madarām, vīgriezēm, papardēm,
No ozollapām dižām.
No miglas pa smalkai nītij.
Un rasas zīlēm kā krellēm.
Iepīsim vasaras savas
Vasaras Saulgriežu stellēs!
Sildīs seģene dārgā
Košām vasarām austa,
Kad ziemas Saulgriežu baltums
Cels savas plaukstas vēl augstāk.


Gundega Salna

Vasaras šūpoles

Iešūpo, vasara, iešūpo
Šūpoles savas!
Šūpošos tevī kā bite
Zieda galā.
Šūpošos tevī kā putns
Bērza zarā,
Kā zaļa līdaka vilnī baltā.
Šūpošos tevī kā puteklis
Saules starā.
Iešūpo, vasara, iešūpo
Šūpoles savas,
Lai tevī šūpoties varu
Bez gala!


Gundega Salna