Raganu āboli.

Līkst ābelei zemu ik zars,
Tos noliecis ābolu svars.
Apaļi, koši,
Tik kārdinoši,
Ka roka rauj!
Iecērtas zobi,
Sašķobās lūpas,
Saviebjas seja,
Atstiepjas zods,
Asaras sprāgs –
Tik skā – bs!!!

Smejas mans kaimiņš: – Raug,
Te raganu āboli aug!