Jaunība un ikdienība.

Jaunība un ikdienība
Domas tev kā brīvi putni,
Jūtas- balti mākonīši…
Putni lido saulei pretī
Mākonīši aizviz glīši
Zilā tālumā.
Paslepus, paslepus zogas
Šurpu netīra sieva…
Ielika būrī brīvos putnus,
Aizsegs baltos mākonīšus
Pelēkām lupatām.

Vien vēji

Nesaprot kalni,
Ko vēlos gūt;
Nezina lejas,
Ko sirds mana jūt.
Vien vēji izkaisa
Augstu mākoņos
Manas dvēseles sapņus
Visuskaistākos.

Pievienoja: DM

Es skūpstu Tavas rokas

Es skūpstu Tavas rokas –
Tās darbā neapkūst.
Es skūpstu Tavu pieri –
Tev domas gaišas kļūst.
Es skūpstu Tavas acis –
Un ļaunu neredz tās.
Es skūpstu Tavas lūpas –
Tās sārtas iedegas.
Tu uzziedi kā puķe –
Aiz mīlas reibstu es.
Mēs divi vien vairs esam
Uz plašās pasaules.