Baltais dzejolis

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.

Un, lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.

Baltas, baltas māmuļas
Baltus dēlus audzē.
Baltas dienas, kad uzvaru svin.
Baltas lai tad, kad zaudē
Balta ir maize, kas rudeņos briest

Baltajās lauku pļavās,
Balti ir bērzi tālumā,
Balti pagalmā tava,
Baltā zemē starp baltiem cilvēkiem

Balta izaugu es –
Baltus sapņus un baltu pasauli
Baltā mūžībā nest.