Rudentiņš – gleznotājs

Rudentiņš – gleznotājs,
Akvareļu meistars.
Patīk tam, ja lietus līst
Un pa naktīm piesalst.

Spirgta vēja mudināts,
Rudens tverot otu,
Lai pirms saule mosties sāk,
Gleznu uzgleznotu.

Oktobrī uz izstādi
Variet doties droši –
Rudens gleznu galerijā
Akvareļi koši.


Gundega Salna ”LABRĪT, SAULĪT, PASAULĪT!” 2023.

Rudens nāca spēlēties

Rudens nāca spēlēties.
Uguntiņa debesīs.
Diezgan tumša nakts nu ir.
Ezeriņa maliņā.
Nenāc ziemā, nenāc ziemā.
Skaists un sirsnīgs rudens ir!

Autors: Nezināmā

Rudens ir skaists tikai sākumā.

Rudens ir skaists tikai sākumā.
Beigās tas nemielo acs.
Vēja un lietus šļakatās
Nevaru saskatīt pats.
Ka tavās acīs mirdz cerība
Vienkāršai mīlai pret.
Pastāvi, pagaidi, padomā.
Viss tikai sākas bet,
Mīla kā ceriņu zars
Noplūksi nelaikā,
Pazudīs mīlas gars
Paliks tik piegarša rūktenā.

Kluss ir Latvijas cilvēks

Latvietis darbu mīl vairāk par vārdiem.
Darbs ir latvieša teikums un dziesma.
Vārdus viņš Latvijas tīrumos iear,
Dziļi Latvijas saknēs iekaļ.
Dziesmu virs koku galotnēm ieauž,
Putni, kur smeldzi izšūpo vējā.

Rudens, kad pārklāj Latvijas zemi,
Latvietis zina, klusums nāk mājās.
Klusums, kurā dvēsele runā.
Klusums, kurā latvietis dzima.

Ieskaties rudenim acīs.

Ieskaties rudenim acīs.
Kā mainās nokrāsa tām.
Dzeltenas kā saules stariņš,
Pelēkas kā rudeņa rīts,
Sarkanas pa starpu nozib
Kā kļavu lapas kas krīt.
Ieskaties mīļajās acīs.
Ko vari saskatīt tur?
Zvaigžņu mirdzumu naktīs,
Maigumu, mīļumu rītos,
Stingrumu grūtajos brīžos,
Pēc mirkļa siltums tur mīt.