Kluss ir Latvijas cilvēks

Latvietis darbu mīl vairāk par vārdiem.
Darbs ir latvieša teikums un dziesma.
Vārdus viņš Latvijas tīrumos iear,
Dziļi Latvijas saknēs iekaļ.
Dziesmu virs koku galotnēm ieauž,
Putni, kur smeldzi izšūpo vējā.

Rudens, kad pārklāj Latvijas zemi,
Latvietis zina, klusums nāk mājās.
Klusums, kurā dvēsele runā.
Klusums, kurā latvietis dzima.