Kājas grib skriet

Kurp tavas kājas grib iet,
kurp tās grib skriet?
Kurp tavas kājas grib iet,
kurp skriet?
Mežā vālodze sauca,
siena vezumi brauc,
peld upītē sapalu daudz –
turp tās grib skriet!

Kurp tavas kājas grib iet,
kurp tās grib skriet?
Kurp tavas kājas grib iet,
kurp skriet?
Smiltis liedagā silst,
jūras plašums tik zils,
balta stāv mākoņu pils –
turp tās grib skriet!

Kurp tavas kājas grib iet,
kurp tās grib skriet?
Kurp tavas kājas grib iet,
kurp skriet?
Nezinu vēl es pats!
Ceļš aizlokās garš un plats,
Kurp vien aizsniedzas skats,
kājas grib skriet!

Pievienoja: Elīna Dž. Aigro