Rudenītis.

Rudu, rudu, rudenīti,
Rudu lapu putenīti,
Kam tu rūc, kam tu dūc,
Zagšus apšu sagšas plūc?

Svilpotāji, svilpotāji,
Vēji – cilpu cilpotāji,
Kurp jūs skrejat, kādēļ smejat,
Kalnos , lejās dejas dejat?

Lieti nāk, lieti nāk,
Zirņus sijā sietiņā.
Lietu, lietu lietutiņ,
Kam tas zirņu sviedumiņš?

Naktī slepu lien no kalna
Balta, balta, salta salna…
Kurp tu miklās miglas vel?
Kam tos stikla tiltus cel?

…Rudens neatbild. Vien klusi
Tūces pledu plecos uzsit
Un pa liepu lapu laipu
Aizčāpo uz ziemas pusi…