Gaisma

Es būšu gaisma,
Kas izgaismos ceļus.
Es būšu gaisma,
Kas izskaudīs vientulību ēnas.
Es būšu gaisma,
Kas iedrošinās spožāk virmot.
Esmu gatavs spīdēt
ilgus gadus biezā tumsā
Neredzēdams citas gaismas.
Esmu gatavs spīdēt
Ilgus gadus neredzot savu,
Bet visas citas gaismas.
Esmu gatavs spīdēt
Ilgus gadus… Visus gadus.

Kaspars Krauklis