Rudenī.

Sārtām kļāvu pleznām
Rudens jau čāpo.
Ū-ū! Vēji pūš.

Kailā zargalā vārna
Vientuļā pļāpā.
Ū-ū! Vēji pūš.

Ziemas kažoku balto
Zaķis jau lāpa.
Ū-ū! Vēji, vēji pūš.

Tikai kastanis brūnais,
Norāvis vesti,
Gatavs sniegam un salam
Pretī mesties.
Ū-ū! Vēji jau tālāk,
Aiz trešā līkuma pūš.