Atkal ir rudens

Atkal ir rudens
Atkal un atkal tas nāk
Neprasot koku zariem
Vai norautām lapām sāp

Atkal līst lietus
Un mākoņi debesīs plīst
Atkal straumes
Putekļos nesadzīst

Aizsteidzas cilvēki
Mēteļos paslēpušies
Rudeni meklēt
Nekur jau tas neaizies

Dzērves debesīs
Ierasto dziesmu sāk
Atkal ir rudens
Atkal un atkal tas nāk