Mūsu Latvija

Nav mums kalnu grēdas augstas.
Nav mums aizas dziļum dziļās.
Mums ir latvju dainas austas.
Mums ir Rainis – Aspazija.
Lāčplēsis ar lāča spēku.
Sprīdītis ar sirdi cēlu.

Mums ir lauki, meži, noras.
Rokas tulznās sastrādātas.
Mums ir prāts un stipra griba.
Varam mēs un gribam darīt.
Savu zemi sevī turēt.