Dievs mūs ir veidojis dažādus.

Dievs mūs ir veidojis dažādus.
Baltus, melnus gan plēkus.
Vai tad ir kads spēcīgāks
Pārveidot mūsu pasauli.
Kāpēc tauta tik naidīga.
Sadzīvot nevar ar kaimiņiem.
Domāju , tas ir no bezdarba.
Pasaule pilna ar brīnumiem.
Tuksnesi pārvērst par ziedošu pļavu.
Ūdens lai vienmēr kalpo mums.
Vēju un zibeni cilvēcei pakļautu.
Tad nebūtu laika naidoties.