Jaunība un ikdienība.

Jaunība un ikdienība
Domas tev kā brīvi putni,
Jūtas- balti mākonīši…
Putni lido saulei pretī
Mākonīši aizviz glīši
Zilā tālumā.
Paslepus, paslepus zogas
Šurpu netīra sieva…
Ielika būrī brīvos putnus,
Aizsegs baltos mākonīšus
Pelēkām lupatām.