Kad pakritu, tu mani nomazgāji strautā.

Kad pakritu, tu mani nomazgāji strautā.
Pār celi sāpošo zaļu ceļmallapu sēji
Un baltu nēzdogu kā autu.
Kad pakritu, tu mani nomazgāji strautā
Un klēpī nesi cieši krūtīm skautu.
Tu savu bērnu neatļāvi sāpēm.
Kad pakritu, tu mani nomazgāji strautā,
Tu mani nomazgāji prieka baltu.

Gundega Salna