Pacel mani, māmulīt!

Pacel mani, māmulīt,
Pacel klēpī savā!
Cieši krūtīm piespiestu,
Kur pukst sirsniņa tava.

Sasildi mani, māmulīt,
Sasildi klēpī savā!
Kamēr es mazs kunkulīt’s,
Klēpis tavs silda un sargā.

Izaugšu liels spēkavīrs,
Klēpī auklēšu tevi.
Auklēšu, mīlēšu, māmulīt,
Tu man sirsniņu devi!


Gundega Salna