Noliecu galvu uz pleca mātei

Baltas ievziedu kupenas
Gaujmalas līčos.
Ābelēm pumpuri
Kā sievu krūtis briest.
Noliecu galvu
Uz pleca mātei
Un klusi čukstu –
Paldies!

Paldies par rāmiem soļiem
Pie šūpuļa mana,
Par rokām maigām
Un siltām kā samts!
Par bezmiega naktīm,
Kad jērus skaitījām,
Kad manu karsto pieri
Sev spiedi pie krūts!

Lai šī diena
Liela mīļuma pilna!
To gribu kā ziedu
Tev dāvāt, māt.
Par tām bērnības
Brīnumu dienām,
Kur kā sargeņģels
Biji man klāt.

Dzīves ceļā sen
Nobrāztas pēdas.
Tavs padoms
Pa rokai – klāt!
Paldies, ka man
Dzīvību devi,
Ļāvi pasauli
Izzināt!

Saku paldies par visu, –
Ka esi!
Kas es būtu
Bez tevis, māt?
Vai būtu cilvēka
Vārdu nesis,
Ja man cilvēcību
Neieaudzinātu?

Baltas ievziedu kupenas
Gaujmalas līčos.
Ābelēm pumpuri
Kā sievu krūtis briest.
Noliecu galvu
Uz pleca mātei
Un klusi čukstu –
Paldies!


Gundega Salna