Labrīt, Saulīt!

Labrīt, Saulīt, pasaulīt!
Tu jau agri augšā.
Līdz ar rīta zvaigznīti
Tītu debesu sagšā.

Vējiņš vēl nav ieskrējies,
Bet jau koku zaros
Liegi putnus modina,
Lai slavē pamošanos!

Labrīt, Saulīt, pasaulīt!
Tu vēl pumpuriņā.
Bet jau krāšņi vērusies
Pār Zemi gaismu sijā.

Gundega Salna “LABRĪT, SAULĪT, PASAULĪT!”