Taurenim modušies spārni

Taurenim modušies spārni.
Tik plāni, tik trausli…
Liepās pumpuri rosās,
Degunus slienot pret sauli.
Zeme dzīvības sulas pilna
Kā mātes krūts.
Arājs meklē arklu,
Kaut kur smaržo pēc kūts.
Kamene nomaldījusies
Zumina basā.
Dieviņš stāv basiņām rasā,
Pin saulītei sudraba
Lentītes matos,
Un Dvēseli apņem
Svēta līksme
Kā zemi krāsaina varavīksne.
Pavasaris