Sniegpulksteņu zvani

Sniegpulksteņu zvani
Iezvana sirdī pavasari.
Un gluži kā Čaikovskis ziedu valsi
Arī putni debesīs
Čivinās pavasarīgu melodiju.
Gaišu kā uzlecošs saules stars,
Skanīgu kā vijoles trauslais lociņš.
Un es skanēšu tikpat skaļi
Tāpat kā sniegpulksteņu zvani
Iezvana sirdī pavasari.

Zied mazā, baltā kleitiņā

Zied mazā, baltā kleitiņā
Sniegpulkstenītes sētmalē
Un smaida siltai saulītei
Tur augstu, augstu debesīs.

Ir pavasaris atnācis
Dabā viss ir atdzimis
Tas dziļi elpu ievilcis
Rasā zemi pārklājis.

Briest koku zaros pumpuri
No miega lācis pamodies
Un bites katrā pļavā san
Bet putnu dziesmas tālu skan.

Ir pavasaris atnācis
Prieka vēsti atnesis
Tas gaismu sirdī ielējis
Un acis vaļā atvēris.

Dzied mazā, baltā kleitiņā
Sniegpulkstenītes sētmalē
Ir pavasaris atnācis
Un sirdī prieku ielējis.

Lēni plīstošie pumpuri koku zaros

Lēni plīstošie pumpuri koku zaros
Uzvelk kleitu un par zaļu lapu top.
Zeme kā sausi izžuvusi aka
Tikko nolijušu lietu kāri lok.
Lietus lāses aizskalo putekļus vecos
Uzliekot jaunu enerģijas plīvuru plecos.
Ierauti brīvības rakstošā dzejā
Taureņi iegriežas priecīgā dejā.
Prieks kā lipīgi smiekli pārņem ikvienu
Uzsit pa plecu un uzbur veiksmīgu dienu.

Noglāstīt seju no drūmajām domām

Noglāstīt seju no drūmajām domām.
Zem ozola baltas vizbules zied.
Raibie tauriņi ielido vizbulēs
Dejot pavasara mīlestības deju
Pavasara atgriešanās svētkos.
Priecājos, jo visapkārt smaržo
Tikko paplaukušo bērzu smārds.
Dažādas putnu balsis
Uz priekšu mani dzīvot sauc!
Dziedāt negribas, bet gavilēt,
Šajā saulainā pavasara dienā!

Laid projām smagumu

Laid projām smagumu,
Laid nogurumu,
Lai lietus lāses
Skūpsta Tavu pieri,
Un draiskais vējš,
Lai ārda Tavu mieru-
Tu esi tikusies
Ar pavasari!
Laid projām…