Par tikšanos

Tu atnāci, tikāmies abi,
Sirdīs tāds nemiers …..,
Tu runāji, klausījos tevī,
Tu – pēcāk manī.
Jutu, kā skats slīd pār ķermeni,
Bet domās, kā uztver viņš mani?
Par pagātni negribi dzirdēt – nekas,
Laiks rādīs, bet tagad – par nākotni.
Un nemanot sārtums pie apvāršņa jau,
Vai tiksimies kādreiz vēl – zvani!
Grib vīrietis sievieti maigi skaut,
Bet viņa atvirzās bikli …,
Rit minūtes, stundas un dienas skrien,
Un notiek tas, kam jānotiek,
Cits vīrietis, sieviete cita,
Mēs klausāmies, vērtējam, domājam …,
Mēs gaidām, ak, vai – kāds zvana!