Pats

Priekš citiem darbodamies attīsti
Pats savus spēkus negurstošā karā-
Un mūžīgs darba lauks būs tavā varā,
Un mūžam jaunots spēks un ieroči.

Bet sargies būt kā nabadzīgie garā,
Kas, sevi projām sviežot, laimīgi:
Uz tevi spļaus un samīs tevi barā.

Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver,
Pats esi kungs, pats laimei durvis ver.