Dziļākās domas

Dziļākās domas
Smadzenes izvaid
Bezveida murgos,
Kvēlošās jausmās;

Domas tik plašas,
Tirdošas, smagas,
Itin kā liktens
Dzelžainā vara.

Nekāda prieka
Domāt šīs domas,
Bēgtu – kur bēgsi?
Tver, glauž un samin.