Mazākās kājiņas (Tālas noskaņas zilā vakarā)

Zib balti zirnīši,
Bērti pa plānu:
Zib baltās kājiņas,
Sīk-žigli tekot–

Zaļoši tīrumi,
Puķotas pļavas:
Zib baltas kājiņas,
Sīk-žigli tekot.

Mazākās kājiņas
Pa visu zemi, –
Es viņas, azotē
Aizslēpis, sildu.

Mazākās kājiņas
Pa visu zemi,–
Atnesa saulīti,
Debes’ un zvaigznes;

Debesīs putnu ceļš
Balti zib zvaigznēm–
Balti zib kājiņas,
Sīk-žigli tekot.