Sīkie pirkstiņi (Tālas noskaņas zilā vakarā)

Man liekas, šie sīkie pirkstiņi
No rožu kristāla izdrāzti.

Div’ sarkanas saulītes aust šobrīd,
Kad gaisma caur pirkstiem cauri spīd.

Tu izplēt viņus smiedamās:
Desmitstaraina austriņa sārtojas,

Un spied manim acis cieti ciet:
Visa pasaule rožainā gaismā man šķiet.–

Aiz tālām zemēm šie pirkstiņi mīt,
Bet sarkana saule caur tālēm spīd.

Šie sīkie, smalkie pirkstiņi
No rožu kristāla izdrāzti.