Lauka lilijas (Tālas noskaņas zilā vakarā)

Jūs nezūdaties savas dzīvības,
Ko ēdīsat, ko dzersat rītu,
Nedz arī savas miesas apsegas,
Iekš kā to mīlīgi un silti tītu.

Jūs esat it kā putni gaisos brīvi:
Nedz viņi sēj, nedz viņi pļauj,
Nedz klētīs krāj, nedz kaudzēs krauj, —
Un vai tiem maizes trūkst, ko elpēt dzīvi?

Jūs baro jūsu tēvs pārpilnībā
Un zemie zemes pīšļi tīrumā,
Ko jūsu kājas min.

Jūs esat skaistās lauku lilijas.-
Kā viņas zied un sārtojas!
Tas krāšņais, priecinošais skats!-
Nedz viņas strādā, nedz ar vērpj.
Un es jums saku: lielais Zālamans pats,
Kaut sevi visgreznākās drēbēs tērpj,
Ar visām pasaules spožām lepnībām
Nav līdzīgs vienai vienīgai no tām.

Tik-lepnā zāle, – to tie pīšļi zin,-
Šo dienu stāv un rīt kļūs aprīta
No zemes pīšļiem un no tīruma,
Ko tā, iz viņa spēku sūkdama,
Ar kājām min.