Karaļmeita (Tālas noskaņas zilā vakarā)

Tanī niknā dienā
Asins šļācot šķīda:
Grima zemē pils un karaļmeita…

Daiļā karaļmeita
Sēd tur dziļā pilī,
Sēd un vērpj jau seši simti gadu.

Pilī dzintarsienas,
Zaļa vara grīda,
Gliemežgriesti, sijas tēraudzilas;

Daiļai karaļmeitai
Dunošs pērkonratiņš,
Dimantspole, zibens pavedieni;

Sēd tā zelta krēslā,
Acis drūmi kvēlo,
Sēd un vērpj; tai melnais suns pie kājām.

Melnais suns palaikam
Norūc, paceļ galvu,
Tālu augšā juzdams asins smaku…

Viņā niknā dienā,
Asins šaltēm šļācot,
Celsies augšā pils un karaļmeita:

Karaļmeita audīs
Jaunus gaismas audus:
Zibens meti, audi varavīksnas.

Jaunās gaismas audi
Līdzi saules segai
Silti apņems visus sāpju bērnus.

*Pirmie seši panti sacerēti ģimnāzista gados Rīgā.