Turos un ziedu starp pienenēm

Turos un ziedu starp pienenēm,
Te vēl ir atvasara –
Te balti mākoņi rindiņā skrien,
Krīt lapas no kokiem un staro –
Skatos, ka bērzs rītam paklanās –
Kā puika, pievilkdams kāju,
Es viņam ticu, viņš drošību dos –
Sasildīs sirdi un māju,
Mierinot migla pa tīrumu brien,
Gājputniem līdzina ceļu,
Aizstumj prom dusmu mākoņus –
Zilos un tumši mēļos.

(I. Aizupe)