Zied mazā, baltā kleitiņā

Zied mazā, baltā kleitiņā
Sniegpulkstenītes sētmalē
Un smaida siltai saulītei
Tur augstu, augstu debesīs.

Ir pavasaris atnācis
Dabā viss ir atdzimis
Tas dziļi elpu ievilcis
Rasā zemi pārklājis.

Briest koku zaros pumpuri
No miega lācis pamodies
Un bites katrā pļavā san
Bet putnu dziesmas tālu skan.

Ir pavasaris atnācis
Prieka vēsti atnesis
Tas gaismu sirdī ielējis
Un acis vaļā atvēris.

Dzied mazā, baltā kleitiņā
Sniegpulkstenītes sētmalē
Ir pavasaris atnācis
Un sirdī prieku ielējis.