Lēni plīstošie pumpuri koku zaros

Lēni plīstošie pumpuri koku zaros
Uzvelk kleitu un par zaļu lapu top.
Zeme kā sausi izžuvusi aka
Tikko nolijušu lietu kāri lok.
Lietus lāses aizskalo putekļus vecos
Uzliekot jaunu enerģijas plīvuru plecos.
Ierauti brīvības rakstošā dzejā
Taureņi iegriežas priecīgā dejā.
Prieks kā lipīgi smiekli pārņem ikvienu
Uzsit pa plecu un uzbur veiksmīgu dienu.