Sniegpulksteņu zvani

Sniegpulksteņu zvani
Iezvana sirdī pavasari.
Un gluži kā Čaikovskis ziedu valsi
Arī putni debesīs
Čivinās pavasarīgu melodiju.
Gaišu kā uzlecošs saules stars,
Skanīgu kā vijoles trauslais lociņš.
Un es skanēšu tikpat skaļi
Tāpat kā sniegpulksteņu zvani
Iezvana sirdī pavasari.