Zināt gribētājs

Reiz gribu visu
Skaidri — gaiši zināt
Nu, saki tieši,
Kas tu tāds esi?
— “Ko gribi zināt?
Visu tev teikšu.”
Saki, kam ļaužu?
— “No Gaisa pils.”
No kādas valsts?
— “No Leiputrijas.”
Saki, kam radu?
— “Saules brāļu.”
Kur tu dzīvo?
— “Sapņu sētā.”
Nē, kur tu mājo?
— “Māņu mājā.”
Kas tā par māju?
— “Skaistu skaistā.”
Kāds viņai pamats?
— “Tekoša smilts.”
Kādas mājai sienas?
— “Pelēku mākoņu.”
Kādi tai griesti?
— “Zila debess.”
Vai tev ir zirgi?
— “Vakar vēji.”
Vai tev ir lopi?
— “Ezera buļļi.”
Kādas tavas aitiņas?
— “Mākoņu aitiņas.”
Kāda tava labība?
— “Lāču auzas.”
Kāds tev ir dārziņš?
— “Mēness dārziņš.
Prasi tik, prasi.
Vai un vai!
Kad tu vairs neprasi,
Prasīšu es.”