Ziemassvētku izziņa ar gudrību

“Nāc! man tev ir kas jājautā!
“Tāds ļoti nopietnis un svarīgs:
“Lūk Ziemassvētki tuvumā,
“Tos svin, kas vien cik necik varīgs.”

— “Nu jā, nu jā!” es atbildu,
Bet man jau sirdī nemiers ceļas. —
“Tad teic man savu uzskatu,
“Jo uzskati še dažkārt šķeļas!”

— “Nu, ko tu zināt vēlētos?”
“Vai visur eglītes tiek degtas?”
— “Nē! laurus uzsprauž dienvidos,
— “Ar zariem durvis tur tiek segtas.”

“Tā, tā! — bet viens man neskaidri:
“Kad egļu nav, kur noliek balvas?”
— “Tās rokās saņem bērniņi, —
— “Tad arī laimes lej no alvas. —

“Lai lej! — Bet lūk, kā dāvanas
“Visur, visur tiek bērniem dotas!
“Ko dosi tu? vai grāmatas?
“Vai saldumus? Vai kādas rotas?”