Vīrs un suns

Vīrs iziet rītā baltās drēbēs,
Bet ceļā lietus viņu ķer,
Viņš piespiests uzģērbt citas drēbes.
Kad vīrs nu pārnāk, viņa suns
Vairs kungu nepazīst un rej:
Vīrs dusmojas, grib suni sist,
Bet kaimiņš viņam rāmi teic:
“Kam suni sist, tas vainīgs nav.
“Tu būtu darījis tāpat.
“Kad aizskrejot suns būtu balts
“Un, mājās nākot, būtu melns,
“Vai tad tu nebrīnētos arī?