Tenisa laukumā

Pie tenis-laukuma
Zaļā bērni lasās,
Drīz sāksies rotaļa, —
Mazie līdzi prasās.

Ar sietiņu Līziņa
Jau ballītes svaida, —
Noskatās māsiņa,
Kā gaisā tās skraida.

“Steidzies, Līziņa, ķert,
“Kur pasviež tev balli!”
Māsiņa ar’ grib tvert,
Izpleš savu šalli.

“Nost, maziņā, ej!”
Tai zēni saukā:
“Ko tu te pulkā skrej?
“Stāvi tur laukā!”