Vēja māte mežā

Pūšu tāšu tauri,
Lai skan mežiem cauri
Vēja mātes auri —
A—a—ū! A—a—ū!

Nāciet, mani gari,
Pūtiet arī, arī —
A—a—ū! A—a—v!

Nākam arī, arī,
Pūšam žēli, gari —
A—a—ū! A—a—ū!

Pūšam žēli, gari,
Kokiem kaili zari!
Pū—! tū—! šū—!

Zelta lapas bira,
Zaļā zeme mira —
A—ai! A—ai! A—ai!

Rudens jau tik sebu,
Sals iet drebu, drebu!
Ū—ū—ū! Ū—ū—ū!

Pūšam tāšu tauri,
Lai skan mežiem cauri
Vēja mātes auri:
A—a—ū! A—a—ū!

Rainis