Rīga dimd

Vējš koku lapas rausta,
No debesīm krīt lietus lāses lielas.

Es raugos tālā pagātnē
Ar acīm, kas nav manējās.

“Rīga dimd, Rīga dimd.
Kas to Rīgu dimdināja?”
Karavīri, dziedātāji, dancotāji –
Latvju tauta dimdināja.

Uz pagātni varu tikai lūkoties,
Par nākotni – rūpēties.

Es izdejoju katru deju,
Izjūtu katru dienu,
Izdziedu katru dziesmu.

Lai ticībā, cerībā un mīlestībā,
Rīga dimd līdz mūža galam!