Dievs mūs ir veidojis dažādus.

Dievs mūs ir veidojis dažādus. 
Baltus, melnus gan pelēkus.
Vai tad ir  kāds  spēcīgāks
Lai pārveidot mūsu pasauli?

Kāpēc tauta tik naidīga?
Sadzīvot nevar ar kaimiņiem.
Domāju tas ir no bezdarba.
Pasaule pilna ar brīnumiem.

Tuksnesi pārvērst par ziedošu pļavu.
Ūdens lai vienmēr kalpo mums.
Vēju un zibeni cilvēcei pakļautu.
Tad nebūtu laika jums naidoties.