Ziedu sapņi (Tālas noskaņas zilā vakarā)

*Lai es dzīvību nīstu,
Tuksnešos bēgtu,
Tādēļ ka ziedu sapņi ne visi
Ienāca augļos?
Gēte, Prometejs

Viss vītis, viss kritis un zemē rakts,
Apkārt tev noslēpums, šausmas un nakts-
————————————————————————

Sakost tik zobus un dzīvi nest,
Kamēr vēl krūtis spēj dvašu dvest, –

Sakost tik zobus un ciest un ciest,
Lai arī pēdējā cerība dziest.

Lai visi locekļi lūst un ļimst:
Tumsas dziļumos gaisma dzimst!