Pirmie vēstnieki (Tālas noskaņas zilā vakarā)

Pirms vēl sniegs bij sācis kust,
Nāca sīki gāju putni,-
Pirms vēl sācās pavasara
Saules siltā, zaļā vara.

Putnu skaļām balsīm klust,
Klust un aizsmakt vajadzēja:
Zemei viņi neiedvesa
Ziedoni, ko krūtīs nesa;

Viņi lika iepriekš just,
Cik būs krāšņa nākamība,-
Gavilēja, drīzi rima,
Tad tikai sākās ziedoņa dima.

*Cietumā 1897. g.