Filistris (Tālas noskaņas zilā vakarā)

Brīnums, cik drīzi,
Brīnums, cik ātri-
Vien-divos gados
Filistris tiki:

Nedz brīvi smiekli,
Nedz skaļa runa,-
Vispārīgs spriedums,
Atgremu domas,

Nopietnas ūsas,
Prātīgas lūpas,
Deguns miermīlīgs,
Pamatīgs vēders!

Cienība svārku
Sīkākā kroķītē,
Līdz kurpju galiņiem:
Krietn-krietnis tautiets!

Jaunais tavs princips:
“Visur pa godam,
Lēnām, ar apdomu
Veikala lietās!

Nevar ar pieri
Triekties pret mūriem..
Dieva liktas valdības
Pamatus šķobīt.”

Aiz viņiem kalniem
Pārdrošais neprāts,
Degošās asinis
Dzesētas – alū…

——————————-
——————————-

Brīnums, cik drīzi
Ikdienas dzīve
Pāri tev gājusi
Smagiem soļiem!