Soneta ar ragiem

«Ko, kalējs, kaldini?» – «Mēs dzelžus kaļam!»
«Tu dzelžos pats sev’ liksi, pirms to ģiedi!»
«Ko, zemnieks, ar?» – «Lai augļiem laukos ziedi!»
«Tev ērkšķi bus. bet labums citu staļļam.»

«Ko, mednieks, glūni?» – «Stirnu šaut pagalam!»
«Gan trenkās jūs, kā stirnu dzen un briedi!»
«Ko, zvejnieks, tu ar tīklu zivis biedi?»
«Kas jūs no nāves tīkliem taisīs vaļam?»

«Pie krūts ko zīdi, māte?» – «Zēnus zīdu!»
«Nu kā lai, savai tēvu zemei ļaunu
Tie darīdami, ienaidniekus baro!»

«Ko raksti, dziedātājs?»