Junkurs un zemnieks

Kāds zemnieks žēlojies reiz šādi
Pie Kārļa, sava junkura;
«Ak tavu lielu lielo skādi,
Kas mamm šodien notika!

Mans suns ir jūsu govi kodis.
Ko nu pie maksāšanas sodīs?»
«Tev’, lempi!» junkurs brēca tam,
«Trīsdesmit rubļus nospriežam,
Kas tūlīt tev ir jāaizmaksā.
Tā ir pēc likumiem tā taksa!»
«Ak žēlīgs kungs, jel klausieties!»
Nu zemnieks sacīja. «Tāds posts
Gan otrādi ir gadījies;
Mans lops no jūsu suņa kosts.»
Un ko nu junkurs sprieda?
«Jā, zemnieks, tā ir cita lieta.»