Ugunskurs

Nāc pasēdi pie ugunskura
Par maizi mutē dziesma mums
Un visus vienā mūrī tura
Mūs svēts un negants izmisums
Nāc atliec plecus staltā stājā
Kur augstu pāri galvām kārts
Zied mūsu klusums svītrā baltā
Dun mūsu sauciens asinssārts
Nāc šajā rītā uzvarētā
Nāc talkā ugunskuru dzēst
Lai varam katrs savā sētā
Mēs smago brīves nastu nest.