Sievai dzimšanas dienā

Tavā dzimšanas dienā vēlu:
Lai darbā nejustos tu kā kalvē,
Kur katra bērna kliedziens – kā zalve,
Un pietiek spēka to paciest,
Jo bērnus tu mīli, kaut sveši.
Ir pierādīts dzīvē – ja mīli,
Tad tevi arī mīl,
Ir pierādīts dzīvē – ja bēdas,
Tad kopā skumst visi ar tevi,
Un dzīves priecīgos mirkļos,
Kad gavilē tava sirds,
Tu saņem sveicienus kvēlus, un ziedus,
Kurus mīlošie sniedz tev no visas sirds!