Ko tev dāvināt šorīt?

Ko tev dāvināt šorīt,
Kad rītausma pamali glāsta?
Saņem šo plaukstošo dienu
Kā smaržīgu ziedu plaukstā!

Ievij vēju, kas modies
Vasaras ziedu pļavā,
Ievij to savā bizē
Garā un smagā!

Pasmel ūdeni strautā,
Kas nerātni traucas uz Gauju…
Pasmel un izmazgā acis
Ar svētā ūdens sauju!

Atver dvēseli vaļā,
Ielaid pasaules elpu!
Ir diena modusies
Putnu skanošu svilpju.

Ir diena modusies –
Putnu un skudru ceļi ir vaļā.
Un arī prieks ir modies,
Un daino par visiem skaļāk.


Gundega Salna