Saules atslēdziņa

Rīta blāzma sūta ziņu,
Met ar zelta kamoliņu!
Spožā līksmē dzijas raisās,
Dzīpari pār zemi kaisās.
Izirst viegla vēja spārni
Spožo zeltu sviežot pāri.
Taisni rokās iemet viņu –
Saules zelta atslēdziņu.
Jaunai dienai durvis verot,
Mīlot, ticot, cerot,
Atslēdz saules atslēdziņa
Jaunas dienas duraviņu.


Gundega Salna “Man pieder laiks” 2010.